MyGear - Máy Tính Cao Cấp & Thiết Bị Chơi Game Chính Hãng
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP với AND/OR trong Google Sheet dễ dàng, chi tiết

Thủ thuật

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP với AND/OR trong Google Sheet dễ dàng, chi tiết

Trương Nguyễn Anh Thư

03-05-2023, 8:15 pm

Sử dụng hàm trong Google Sheet giúp các bạn xử lý các truy vấn, và tính toán một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sử dụng hàm đơn thì không thể giải quyết được yêu cầu của các bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR trên Google Sheet. Hãy cùng theo dõi bài viết ngay dưới đây với mình nhé!

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet chi tiết

Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là một hàm tìm kiếm một giá trị trong cột trong cùng bên trái của bảng hoặc mảng giá trị đó, sau đó sẽ trả về giá trị theo cột từ bảng mà các bạn đã chỉ định trước.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP

Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

Trong đó:

+ lookup_value: (Bắt buộc). chính là giá trị mà bạn dùng để dò tìm.

+ table_array: (Bắt buộc). Là bảng chứa các giá trị mà chúng ta cần dò tìm, và để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước đó.

+ col_index_num: (Bắt buộc). chính là thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (sẽ không bắt buộc). chính là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, TRUE sẽ tương đương với 1 (là dò tìm tương đối), FALSE sẽ tương đương với 0 (là dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa:

Công thức:

=VLOOKUP(B3;$B$17:$D$20;2)

Trong đó:

+ B3: chính là giá trị dùng để dò tìm.

+ $B$17:$D$20: (sẽ bắt buộc). Là bảng chứa giá trị mà chúng ta cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước đó.

+ 2: là thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên mảng.

Dùng VLOOKUP điền đơn giá tháng vào bảng như hình trên

Hướng dẫn cách sử dụng hàm AND/OR trong Google Sheet đơn giản

Cách sử dụng hàm AND

- Hàm AND là gì?

Hàm AND là một trả về true nếu tất cả đối số đã cho là đúng theo logic và sẽ trả về false nếu bất kỳ đối số nào đã cho là sai theo logic đó.

- Cách sử dụng hàm AND

Công thức:

= AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; ...])

Ví dụ minh họa: Sẽ trả về giá trị TRUE nếu có giá trị loại phòng là L1B và số tuần ở là trên  2 tuần.

Công thức:

AND(B3="L1B";D3>2)

Thỏa diều kiện loại phòng L1B và số tuần trên 2 như hình trên

Cách sử dụng hàm OR

- Hàm OR là gì?

Hàm OR là hàm sẽ trả về true nếu bất kỳ đối số nào đã cho là đúng theo logic và sẽ trả về false nếu tất cả đối số đã cho là sai theo logic đó.

- Cách sử dụng hàm OR

Công thức:

= OR(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; ...])

Ví dụ minh họa: Sẽ trả về giá trị TRUE nếu loại phòng là L1A hoặc là L2A.

Công thức:

OR(B3="L1A"; B3="L2A")

Sử dụng hàm OR tính điều kiện như hình trên

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR trong Google Sheet đơn giản

Khi kết hợp hàm VLOOPKUP và hàm AND

Công thức:

=AND(VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup];[biểu_thức_logic2;....])

Trong đó:

+ lookup_value: (là bắt buộc). chính là giá trị mà bạn dùng để dò tìm.

+ table_array: (là bắt buộc). là bảng chứa giá trị mà chúng ta cần dò tìm, và để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước đó.

+ col_index_num: (là bắt buộc). là thứ tự chính của cột chứa các giá trị sẽ dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (sẽ không bắt buộc). Là phạm vi mà dữ liệu sẽ tìm kiếm, TRUE sẽ tương đương với 1 (là dò tìm tương đối), FALSE sẽ tương đương với 0 (là dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa: Hãy đặt điều kiện với loại phòng là L1A có số tuần ở trên 2 tuần và sẽ được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=AND(VLOOKUP("L1A";B3:G12;3)>2;VLOOKUP("L1A";B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ VLOOKUP("L1A";B3:G12;3)>2: chính là biểu thức logic thứ nhất.

+ VLOOKUP("L1A";B3:G12;5)>0: chính là biểu thức logic thứ 2.

+ "L1A": là giá trị dò tìm.

+ B3:G12: là bảng giá trị dò tìm.

+ 3,5: chính là giá trị cột cần lấy ra giá trị.

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP trả về giá trị biểu thức so sánh số tuần và giảm giá như hình trên

Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm OR

Công thức:

=OR(VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup];[biểu_thức_logic2;....])

Trong đó:

+ lookup_value: (là bắt buộc). chính là giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: (là bắt buộc). là bảng chứa giá trị chúng ta cần dò tìm, và để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ được đứng đằng trước.

+ col_index_num: (là bắt buộc). là thứ tự chính của cột chứa các giá trị dò tìm trên table_array.

+ [range_lookup]: (sẽ không bắt buộc). chính là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, TRUE sẽ tương đương với 1 (là dò tìm tương đối), FALSE sẽ tương đương với 0 (là dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa: Hãy đặt điều kiện với loại phòng là L1A có số tuần ở trên 2 tuần hoặc sẽ được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=OR(VLOOKUP("L1A";B3:G12;3)>2;VLOOKUP("L1A";B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ VLOOKUP("L1A";B3:G12;3)>2:chính là biểu thức logic thứ nhất.

+ VLOOKUP("L1A";B3:G12;5)>0:chính là viểu thức logic thứ 2.

+ "L1A": là giá trị dò tìm.

+ B3:G12: là bảng giá trị dò tìm.

+ 3,5: chính là giá trị cột cần lấy ra giá trị.

Sử dụng hàm OR làm điều kiện phòng trên 2 tuần hoặc giảm giá như hình trên

Các lỗi thường gặp khi bạn kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A nghĩa là trong công thức mà bạn sử dụng có chứa nội dung không có sẵn trong vùng dữ liệu, dẫn tới việc không thể tính toán, hoàn thành công thức được. Lỗi này thường xảy ra khi bạn sử dụng các hàm dò tìm, tham chiếu. Đối tượng cần dò tìm, tham chiếu không có sẵn trong vùng bạn cần tra cứu nên sẽ báo lỗi #N/A.

Ví dụ minh họa lỗi #N/A như hình trên

Lỗi #N/A không phải là lỗi sai hàm, sai công thức mà chỉ là không thể tìm thấy đối tượng cần tìm. Chính vì vậy trong nhiều trường hợp các bạn chỉ cần ẩn lỗi này đi, biện luận trước những trường hợp dữ liệu không tồn tại trước khi các bạn thực hiện các hàm dò tìm, tham chiếu đó.

Lỗi #REF

Lỗi #REF! sẽ hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu đã bị xóa hoặc có thể bị dán đè.

Bạn cần điều chỉnh lại công thức để công thức sử dụng tham chiếu dải ô thay vì dùng ô riêng lẻ.

Lỗi #ERROR

Lỗi này có nghĩa là Google Sheet không thể hiểu công thức mà bạn đã nhập vì nó không thể phân tích được cú pháp công thức để thực thi.

Ví dụ minh họa lỗi #ERROR như hình trên

Một số lưu ý cần thiết khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

- Đối với hàm AND, thì mọi biểu thức điều kiện đều phải được thỏa mãn mới xác định giá trị TRUE, chỉ cần 1 trong số các điều kiện trả về giá trị FALSE thì toàn bộ biểu thức lập tức đều trả về giá trị FALSE.

- Đối với hàm OR thì chỉ cần 1 trong số các biểu thức điều kiện trả về giá trị TRUE thì cả biểu thức đều sẽ trả về giá trị TRUE.

- Tên hàm sử dụng sẽ không phân biệt chữ hoa hay thường.

- Cần phải kiểm tra kỹ các dấu ngoặc, chấm phẩy,... để tránh công thức bị sai.

Một số bài tập ví dụ cơ bản về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Bài 1: Hãy sử dụng hàm AND và hàm VLOOKUP để đặt điều kiện cho mảng bảng tính có đơn thanh toán loại phòng là L1A được thuê ngày 03/06/2021 ở trên 2 tuần hay không.

Công thức:

=AND(VLOOKUP("L1A";B3:G12;2)="03/06/2021";VLOOKUP("L1A";B3:G12;3)>2)

Trong đó:

+ "L1A": chính là giá trị dò tìm.

+ B3:G12: là giá trị phạm vi mảng bảng tính sẽ dò tìm.

+ 2, 3: chính là giá trị của cột lấy giá trị.

+ "03/06/2021", >2: là giá trị so sánh của biểu thức.

Kết hợp hàm AND và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và số tuần ở như hình trên

Bài 2: Hãy sử dụng hàm OR và  hàm VLOOKUP để đặt điều kiện cho mảng bảng tính có đơn thanh toán loại phòng là L1A được thuê ngày 03/06/2021 hoặc đơn đặt sẽ được giảm giá thanh toán.

Công thức:

=OR(VLOOKUP("L1A";B3:G12;2)="03/06/2021";VLOOKUP("L1A";B3:G12;5)>0)

Trong đó:

+ "L1A":chính là giá trị dò tìm.

+ B3:G12: là giá trị phạm vi mảng bảng tính sẽ dò tìm.

+ 2, 5: chính là giá trị của cột lấy giá trị.

+ "03/06/2021", >0: là giá trị so sánh của biểu thức.

Kết hợp hàm OR và VLOOKUP so sánh giá trị ngày thuê và giảm giá như hình trên

Những câu hỏi thường gặp khi bạn kết hợp hàm VLOOKUP và hàm AND/OR

Hàm VLOOKUP còn kết hợp được với các hàm nào khác không?

Ngoài việc kết hợp với hàm AND/OR, hàm VLOOKUP với các chức năng như truy vấn và tham chiếu dữ liệu để lấy ra các giá trị dữ liệu nào đó trong mảng giá trị bảng, còn có thể kết hợp với nhiều hàm hoặc nhiều câu lệnh có điều kiện để lấy ra dữ liệu cần thiết như: hàm QUERY, SUMIF, LEFT, RIGHT,...

Lợi ích của việc kết hợp hàm VLOOKUP với AND/OR?

Với chức năng giúp lấy giá trị của hàm VLOOKUP nhiều khi chỉ với một hàm đơn thuần không thể lấy ra hết giá trị mà bạn mong muốn hoặc mục đích cần so sánh giá trị được lấy ra thì việc kết hợp với hàm OR/AND là lựa chọn tối ưu dễ dàng cho bạn. Chúng giúp bạn có thể lấy ra giá trị một cách đầy đủ và đúng mục đích hơn.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết trên của mình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại cho các bạn nhiều thông tin thật hữu ích.

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url