Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Google Sheet dễ dàng, đơn giản
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Google Sheet dễ dàng, đơn giản

Thủ thuật

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Google Sheet dễ dàng, đơn giản

Trương Nguyễn Anh Thư

29-04-2023, 4:13 pm

Trong quá trình xử lý các dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Vậy bạn đã biết cách kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng mình tìm hiểu bài viết dưới nhé!

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet đơn giản

Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là một hàm có chức năng dò tìm giá trị theo chiều dọc và có thứ tự từ trái sang phải. Nếu giá trị cần dò tìm được tìm thấy thì sẽ trả về giá trị ở cột tham chiếu cùng hàng với giá trị cần dò tìm.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP

Công thức:

=VLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp])

Trong đó:

+ khóa_tìm_kiếm: chính là giá trị dùng để dò tìm.

+ dải ô: chính là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ chỉ mục: là vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [được_sắp_xếp]: chính à phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa:

Cho bảng dữ liệu gồm các trường sau: MÃ ĐH, MÃ ĐH, TÊN SP, SỐ LƯỢNG SP, GIÁ BÁN, PHÍ SHIP. Bảng dữ liệu này sẽ được sử dụng liên tục cho các ví dụ bên dưới:

Bảng dữ liệu thông tin của đơn hàng

Hãy sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm phí ship theo số lượng sản phẩm của các đơn hàng trên.

=VLOOKUP(D2;$H$10:$I$13;2)

Giải thích:

+ D2: chính là giá trị dùng để dò tìm là số lượng.

+ $H$10:$I$13: chính là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ 2: là vị trí của cột phí ship có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

Ví dụ mẫu minh họa hàm VLOOKUP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Google Sheet đơn giản

Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP là hàm có chức năng dò tìm giá trị theo chiều ngang và có thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu giá trị cần dò tìm được tìm thấy thì sẽ trả về giá trị ở hàng tham chiếu cùng cột với giá trị cần dò tìm.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Công thức:

=HLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp])

Trong đó:

+ khóa_tìm_kiếm: chính là giá trị dùng để dò tìm.

+ dải ô: chính là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ chỉ mục: là vị trí của hàng có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [được_sắp_xếp]: chính là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, có giá trị 0 (giá trị dò tìm tương đối) hoặc 1 (giá trj dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa:

Hãy sử dụng hàm HLOOKUP để dò tìm tên sản phẩm theo mã sản phẩm của các đơn hàng.

=HLOOKUP(B2;$B$13:$D$14;2;0)

Giải thích:

+ B2: là giá trị dùng để dò tìm là mã sản phẩm.

+ $B$13:$D$14: Là bảng chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ 2: là vị trí của hàng tên sản phẩm có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ 0: Giá trị dò tìm tương đối.

Ví dụ mẫu minh họa hàm HLOOKUP

Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP trong Google Sheet đơn giản

Công thức:

=VLOOKUP(HLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp]); dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp])

Trong đó:

+ HLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp]): Giá trị dùng để dò tìm.

+ dải ô: chính là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ chỉ mục: là vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [được_sắp_xếp]: chính là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm, có giá trị 0 (giá trị dò tìm tương đối) hoặc 1 (giá trị dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa:

Hãy sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP để dò tìm giá bán của các sản phẩm trên.

- Công thức:

=VLOOKUP(HLOOKUP(B2;$B$13:$D$14;2;0);$H$2:$I$4;2;0)

- Giải thích:

+ HLOOKUP(B2;$B$13:$D$14;2;0): là dò tìm tên sản phẩm theo mã của sản phẩm.

+ $H$2:$I$4: là bảng chứa giá trị mà bạn muốn dò tìm.

+ 2: là vị trí của cột giá bán có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ 0: Là dò tìm tương đối.

Kết hợp hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP

Các lỗi thường gặp khi bạn kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Lỗi #N/A

Lý do trả kết quả lỗi: là do không thể tìm thấy giá trị dò tìm.

Cách khắc phục: bạn hãy kiểm tra lại giá trị dò tìm có nằm trong bảng dò tìm không.

Lỗi #REF

Lý do trả kết quả lỗi: là do không tìm thấy cột dò tìm.

Cách khắc phục: bạn cần sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #ERROR

Lý do trả kết quả lỗi: là do nhập sai cú pháp hàm.

Cách khắc phục: bạn cần kiểm tra các đối số và dấu ngăn cách các đối số đã nhập đúng quy cách không.

Lỗi #VALUE

Lý do trả kết quả lỗi: là do giá trị cột dò tìm nhỏ hơn 1 hoặc có thể nhập sai kiểu dữ liệu của các đối số.

Cách khắc phục: bạn cần kiểm tra lại giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1. Và kiểm tra lại kiểu dữ liệu của các đối số đã nhập đúng hay chưa.

Một số lưu ý cần thiết khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

- Về cách viết công thức của các hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

- Hàm VLOOKUP và HLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm chính là tìm kiếm tương đốitìm kiếm tuyệt đối.

- Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi bạn thực hiện tìm kiếm.

- Hàm VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải và hàm HLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trên xuống.

- Hàm VLOOKUP và HLOOKUP chỉ tìm được giá trị đầu tiên sẽ xuất hiện trong bảng.

- Khi nhập hàm kết hợp bạn cần phải lưu ý các dấu như  "", ;, () để tránh xảy các ra lỗi trong hàm.

- Khi truy vấn dữ liệu phải đúng giá trị cần tìm nếu không thì hàm sẽ lỗi.

Một số bài tập ví dụ cơ bản về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Cho bảng dữ liệu về thông tin sản phẩm dưới đây:

Bảng dữ liệu thông tin của các sản phẩm

Bài tập 1: Hãy sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP để tìm giá bán của sản phẩm.

Công thức:

=VLOOKUP(HLOOKUP(B1;B9:F10;2;0);D2:F6;2;0)

Giải thích:

+ HLOOKUP(B1;B9:F10;2;0): là dò tìm tên sản phẩm theo mã sản phẩm.

+ D2:F6: Là bảng chứa giá trị mà bạn muốn dò tìm.

+ 2: là vị trí của cột giá bán có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ 0: Là dò tìm tương đối.

Tìm giá bán của các sản phẩm

Bài tập 2: Hãy sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP để xác định giá giảm của sản phẩm.

Công thức:

=VLOOKUP(HLOOKUP(B1;B9:F10;2;0);D2:F6;3;0)*B3*B4

Giải thích:

+ HLOOKUP(B1;B9:F10;2;0): là dò tìm tên sản phẩm theo mã sản phẩm.

+ D2:F6: chính là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ 3: là vị trí của cột giảm giá có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ 0: là dò tìm tương đối.

+ Sau khi dò tìm được giảm giá của từng sản phẩm, bạn lấy giảm giá nhân cho giá bán (B4) và số lượng (B3) để có kết quả.

Xác định giá giảm của các sản phẩm

Những câu hỏi thường gặp khi bạn kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP còn kết hợp với hàm nào không?

Ngoài việc kết hợp với hàm VLOOKUP thì hàm HLOOKUP còn có thể kết hợp với nhiều hàm khác như: hàm LEFT, RIGHT, IF, COUNTIF, SUM, SUMIF, INDEX, MATCH, QUERY,...

Lợi ích khi kết hợp hàm VLOOKUP và HLOOKUP?

Khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP các bạn có thể dò tìm dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau. Hàm VLOOKUP sẽ giúp các bạn dò tìm các giá trị trong bảng được thiết kế theo chiều dọc còn hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn dò tìm giá trị trong bảng theo chiều ngang. Dù cho bảng của bạn được thiết kế như thế nào thì sự kết hợp hai hàm này sẽ có thể giải quyết được các vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP trong Google Sheet. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang lại những thông tin bổ ích mà các bạn cần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sớm thành công nhé!

 

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url