Hướng dẫn cách kết hợp hàm SORT với FILTER trong Google Sheet chi tiết, đơn giản
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách kết hợp hàm SORT với FILTER trong Google Sheet chi tiết, đơn giản

Thủ thuật

Hướng dẫn cách kết hợp hàm SORT với FILTER trong Google Sheet chi tiết, đơn giản

Trương Nguyễn Anh Thư

06-05-2023, 4:21 pm

Hàm SORT kết hợp với hàm FILTER trong Google Sheet sẽ giúp cho các bạn lọc và sắp xếp dữ liệu trong một tập dữ liệu lớn được đơn giản hơn. Hai hàm này được sử dụng rất phổ biến trong việc quản lý dữ liệu. Vậy các bạn đã biết cách kết hợp như thế nào chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé!

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SORT trong Google Sheet đơn giản

Hàm SORT là gì?

Hàm SORT là hàm dùng để sắp xếp các hàng của một dải ô đã cho theo giá trị thuộc một hoặc nhiều cột. Và hàm SORT cũng được dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Cách sử dụng hàm SORT

Công thức:

=SORT(dải ô; cột_sắp_xếp; tăng_dần; [sắp xếp_cột2; …]; [tăng_dần2; …])

Trong đó:

+ Dải ô: chính là vùng chứa các giá trị mà bạn muốn sắp xếp.

+ cột_sắp_xếp: là chỉ mục của cột dữ liệu hoặc cột nằm ngoài dải ô có chứa các giá trị mà bạn muốn sắp xếp.

+ tăng_dần: TRUE sẽ là sắp xếp cột_sắp_xếp theo thứ tự tăng dần. Và FALSE sẽ là sắp xếp cột_sắp_xếp theo thứ tự giảm dần.

+ [sắp xếp_cột2; …]; [tăng_dần2; …]: Tương tự là đối số cột_sắp_xếp và tăng_dần.

Ví dụ minh họa:

Cho bảng dữ liệu gồm các trường sau: SẢN PHẨM, NHÀ CUNG CẤP SP, SỐ LƯỢNG SP. Bảng dữ liệu này sẽ được sử dụng xuyên suốt cho các ví dụ bên dưới nhé:

Bảng dữ liệu thông tin sản phẩm như hình trên

Hãy sử dụng hàm SORT để sắp xếp bảng dữ liệu theo thứ tự là bảng chữ cái theo nhà cung cấp.

=SORT(A2:C15;2;TRUE)

Giải thích:

+ A2:C15: là bảng dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.

+ 2: là cột dữ liệu có giá trị mà bạn muốn sắp xếp là NHÀ CUNG CẤP.

+ TRUE: Sẽ sắp xếp theo thứ tự là tăng dần.

Ví dụ minh họa hàm SORT như hình trên

Hướng dẫn cách sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet dễ hiểu nhất

Hàm FILTER là gì?

Hàm FILTER là hàm sẽ giúp bạn lọc dữ liệu theo một điều kiện cho trước. Hàm này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến dữ liệu ban đầu mà sẽ chỉ lọc và hiển thị các dữ liệu mà bạn mong muốn.

Cách sử dụng hàm FILTER

Công thức:

= FILTER(dải ô; điều kiện1; [điều kiện2; …])

Trong đó:

+ Dải ô: là vùng chứa giá trị mà bạn muốn lọc.

+ điều kiện1; [điều kiện2; …]: là các điều kiện đối với các giá trị cần lọc.

Ví dụ minh họa:

Hãy sử dụng hàm FILTER để lọc các sản phẩm của các nhà cung cấp.

=FILTER(A2:A15;B2:B15=F1)

Giải thích:

+ A2:A15: Là cọc cột dữ liệu của SẢN PHẨM.

+ B2:B15=F1: là điều kiện để lọc và là lọc theo từng nhà cung cấp.

Ví dụ minh họa hàm FILTER như hình trên

Hướng dẫn cách kết hợp hàm SORT và hàm FILTER trong Google Sheet chi tiết

Công thức:

=SORT(FILTER(dải ô; điều kiện1; [điều kiện2; …]); cột_sắp_xếp; tăng_dần; [sắp xếp_cột2; …]; [tăng_dần2; …])

Trong đó:

+ FILTER(dải ô; điều kiện1; [điều kiện2; …]): là vùng dữ liệu mà bạn đã lọc để sắp xếp.

+ cột_sắp_xếp: là chỉ mục của cột dữ liệu hoặc cột nằm ngoài dải ô có chứa các giá trị mà bạn muốn sắp xếp.

+ tăng_dần: TRUE sẽ là sắp xếp cột_sắp_xếp theo thứ tự là tăng dần. Và FALSE sẽ là sắp xếp cột_sắp_xếp theo thứ tự là giảm dần.

+ [sắp xếp_cột2; …]; [tăng_dần2; …]: Tương tự là đối số cột_sắp_xếp và tăng_dần.

Ví dụ minh họa:

Hãy sử dụng hàm SORT và hàm FILTER để lọc sản phẩm theo nhà cung cấp và có sắp xếp theo thứ tự là giảm dần.

=SORT(FILTER(A2:A15;C2:C15=F1);1;FALSE)

Giải thích:

+ FILTER(A2:A15;C2:C15=F1): sẽ lọc sản phẩm theo nhà cung cấp.

+ 1: là cột dữ liệu có giá trị mà bạn muốn sắp xếp là sản phẩm.

+ FALSE: Sẽ sắp xếp theo thứ tự là giảm dần.

Kết hợp hàm SORT và hàm FILTER như hình trên

Các lỗi thường gặp khi bạn kết hợp hàm SORT và hàm FILTER

Lỗi #N/A

Lý do trả kết quả lỗi là: Do không thể tìm thấy giá trị phù hợp với dải ô đã chọn.

Cách khắc phục: Bạn cần kiểm tra lại giá trị dò tìm có nằm trong bảng dò tìm hay không.

Lỗi #REF

Lý do trả kết quả lỗi là: Do ô trả về kết quả sẽ đè lên dải ô dải ô có chứa giá trị. Ví dụ như sau , kết quả trả về sẽ bị đè lên các ô có chứa giá trị như ở cột G.

Cách khắc phục: Bạn cần di chuyển ô trả về kết quả đến ô khác có nhiều không gian trống hơn đủ để chứa kết quả.

Lỗi #ERROR

Lý do trả kết quả lỗ lài: Do bạn nhập sai cú pháp hàm.

Cách khắc phục: Bạn cần kiểm tra các đối số và dấu ngăn cách các đối số đã nhập đúng quy cách hay không.

Lỗi #VALUE

Lý do trả kết quả lỗi là: Tham số thứ 2 của hàm FILTER đã nhiều hơn 1 cột hoặc 1 hàng.

Cách khắc phục: Hãy khắc phục bằng cách cho tham số thứ 2 của hàm FILTER phải là cột đơn hoặc hàng đơn.

Một số lưu ý cần thiết khi kết hợp hàm SORT và hàm FILTER

- Cách viết công thức của các hàm SORT và hàm FILTER đều sẽ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

- Khi nhập hàm kết hợp bạn cần phải lưu ý các dấu "", ;, () để tránh xảy ra các lỗi trong hàm.

- Khi truy vấn dữ liệu phải đúng với giá trị cần tìm không thì hàm sẽ lỗi.

- Bạn chỉ có thể sử dụng hàm FILTER để lọc các hàng hoặc cột tại một thời điểm. Để lọc cả hàng và cột, bạn hãy sử dụng giá trị trả về của hàm FILTER dưới dạng một dải ô trong một hàm khác.

- Nếu hàm FILTER không thể tìm thấy giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn, thì hàm sẽ trả về #N/A.

- Khi bạn thay đổi nội dung trong dải ô, thì phạm vi được sử dụng làm tham chiếu hàm FILTER, Google Sheets sẽ tự động cập nhật lại và tính toán lại kết quả.

Một số bài tập ví dụ cơ bản về kết hợp hàm SORT và hàm FILTER

Cho bảng dữ liệu với thông tin sản phẩm sau đây:

Bảng dữ liệu thông tin sản phẩm như hình trên

Bài tập 1: Hãy lọc các sản phẩm theo hệ điều hành và sắp xếp theo thứ tự là tăng dần.

Công thức:

=SORT(FILTER(A2:C19;C2:C19=F1);1;TRUE)

Giải thích:

+ FILTER(A2:C19;C2:C19=F1): sẽ lọc sản phẩm theo hệ điều hành.

+ 1: là cột dữ liệu có giá trị mà bạn muốn sắp xếp là sản phẩm.

+ TRUE: Sẽ sắp xếp theo thứ tự là tăng dần.

Lọc các sản phẩm theo hệ điều hành và sắp xếp theo thứ tự tăng dần như hình trên

Bài tập 2: Hãy lọc các sản phẩm theo hãng và sắp xếp theo thứ tự là tăng dần.

Công thức:

=SORT(FILTER(A2:B19;B2:B19=F1);1;TRUE)

Giải thích:

+ FILTER(A2:B19;B2:B19=F1): sẽ lọc sản phẩm theo hãng.

+ 1: là cột dữ liệu có giá trị mà bạn muốn sắp xếp là sản phẩm.

+ TRUE: Sẽ sắp xếp theo thứ tự là tăng dần.

Lọc các sản phẩm theo hãng và sắp xếp theo thứ tự tăng dần như hình trên

Những câu hỏi thường gặp khi bạn kết hợp hàm SORT và hàm FILTER

Hàm FILTER còn kết hợp với hàm nào khác không?

Ngoài việc kết hợp với hàm SORT thì hàm FILTER còn có thể kết hợp với các hàm khác như: hàm SUM, COUNT, COUNTA,... và còn kết hợp với nhiều hàm điều kiện khác nhau nữa.

Lợi ích khi kết hợp hàm SORT và FILTER là gì?

Khi kết hợp hàm SORT với hàm FILTER sẽ giúp cho các bạn lọc được giữ liệu theo điều kiện cho trước, sau đó hàm SORT sẽ thực hiện đúng chức năng sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự là giảm dần hoặc là tăng dần. Giúp cho bảng dữ liệu đã được sắp xếp của bạn được đẹp mắt và dễ nhìn hơn.

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn cách kết hợp hàm SORT và hàm FILTER trong Google Sheet đơn giản và dễ hiểu. Hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn, cảm ơn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ sớm thành công nhé!

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url