MyGear - Máy Tính Cao Cấp & Thiết Bị Chơi Game Chính Hãng
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách kết hợp hàm MATCH với hàm IF trong Google Sheet chi tiết, hiệu quả

Thủ thuật

Hướng dẫn cách kết hợp hàm MATCH với hàm IF trong Google Sheet chi tiết, hiệu quả

Trương Nguyễn Anh Thư

06-05-2023, 9:06 am

Hàm MATCH với hàm IF là các hàm thường được sử dụng để xét một hay nhiều dãy dữ liệu đạt điều kiện nhất định nào đó một cách nhanh chóng và dễ dàng trong Google Sheet. Nếu các bạn vẫn chưa rõ cách kết hợp này như thế nào thì chúng mình cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Hướng dẫn cách sử dụng hàm MATCH trong Google Sheet chi tiết

Hàm MATCH là gì?

Là hàm trả về vị trí tương đối của một mục trong dải ô khớp với giá trị được xác định trong một phạm vi ô.

Cách sử dụng hàm MATCH

Công thức:

= MATCH(khóa_tìm_kiếm;dải_ô;loại_tìm_kiếm)

Ví dụ minh họa: Cho bảng dữ liệu có 6 trường gồm: Tên SP, Giá/Sản phẩm, Số lượng đã bán ra, Tổng doanh thu trên một loại sản phẩm, Ngày nhập hàng, Loại hàng.

Bảng dữ liệu minh họa mẫu như hình trên

Hãy xác định sản phẩm sữa ở lô hàng số mấy?

=MATCH("Sữa";A2:A8;0)

Tính sản phẩm sữa ở hàng số bao nhiêu như hình trên

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Google Sheet chi tiết

Hàm IF là gì?

Hàm IF là một hàm cho phép người dùng so sánh các giá trị với nhau và đưa ra một trong hai kết quả, và trả về kết quả đầu tiên nếu biểu thức đó đúng, và sẽ trả về kết quả thứ hai sẽ là nếu biểu thức sai.

Cách sử dụng hàm IF

Công thức:

=IF(biểu_thức_logic; giá_trị_nếu_đúng; giá_trị_nếu_sai)

Ví dụ minh họa: Sử dụng bảng dữ liệu như trên, bạn hãy xác định sản phẩm bánh quy được bán ra đã đạt KPI hay chưa? Biết rằng để đạt KPI đề ra thì số lượng bán ra của sản phẩm đó phải lớn hơn 10.

=IF(C2>10;"Đạt KPI"; "Không đạt KPI")

Sản phẩm bánh quy bán ra chưa đạt KPI như hình trên

Hướng dẫn cách kết hợp hàm MATCH và hàm IF trong Google Sheet chi tiết

Công thức:

=IF(INDEX(mảng_dữ_liệu;MATCH(khóa_tìm_kiếm, dải_ô, loại_tìm_kiếm);số_cột)+ điều_kiện ;giá_trị_nếu_đúng; giá_trị_nếu_sai)

Trong đó:

- mảng_dữ_liệu: chính là vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó là bắt buộc.

- khóa_tìm_kiếm: chính là giá trị mà các bạn muốn tìm kiếm

- dải_ô: là vùng dữ liệu mà bạn muốn xác định vị trí của khóa_tìm_kiếm. Và dải ô chỉ có thể có duy nhất 1 hàng hoặc 1 cột.

- loại_tìm_kiếm: chính là phương thức để tìm kiếm. Có 3 kiểu loại tìm kiếm sau:

+ 0: là kết quả khớp chính xác, dùng cho các tình huống mà dải_ô không được sắp xếp.

+ 1: sẽ mặc định, khiến cho hàm MATCH giả định rằng dải_ô được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và sẽ trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng khóa_tìm_kiếm.

+ -1: Hàm MATCH sẽ giả định rằng dải_ô được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và sẽ trả về giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng khóa_tìm_kiếm.

- số_cột: sẽ trả về số cột của dữ liệu đã lấy ra.

- giá_trị_nếu_đúng: sẽ trả về giá trị nếu hàm INDEX + điều_kiện đúng.

- giá_trị_nếu_sai: sẽ trả về giá trị nếu hàm INDEX + điều_kiện sai.

Ví dụ minh họa: Sử dụng bảng dữ liệu như trên, bạn hãy xác định sản phẩm bánh quy đã được bán đạt hay không đạt chỉ tiêu KPI, và để đạt chỉ tiêu KPI, số lượng bán ra phải lớn hơn 10 sản phẩm.

Công thức:

=IF(INDEX(A2:F5;MATCH("Bánh quy";A2:A5;0);3)>10;"Đạt";"Không đạt")

Giải thích: Hàm MATCH sẽ trả về địa chỉ hàng của ô chứa giá trị “Bánh quy”, và hàm INDEX sẽ trả về số lượng bán của sản phẩm “Bánh quy” và hãy so sánh xem lớn hơn 10 sản phẩm hay không, nếu đúng thì trả về "Đạt“, nếu sai trả về “Không đạt”.

Sản phẩm bánh quy bán ra chưa đạt KPI như hình trên

Các lỗi thường gặp khi bạn kết hợp hàm MATCH và hàm IF

- Lỗi #N/A

Đây là lỗi do không thể tìm thấy giá trị phù hợp với điều kiện mà bạn đưa ra. Để sửa lỗi này, bạn cần kiểm tra lại xem phần điều kiện đưa ra đã phù hợp và đúng hay chưa nhé!

Ví dụ: Hãy xác định sản phẩm bánh quy bán ra có đạt đủ chỉ tiêu KPI hay chưa? Và biết để đạt KPI thì số lượng bánh quy bán phải lớn hơn 10.

Công thức sai là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy2";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Công thức đúng là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Lỗi #N/A như hình trên

- Lỗi #NUM!

Đây là lỗi do tham số mà bạn đưa vào nằm ngoài vùng xác định của dải dữ liệu. Để sửa lỗi, bạn cần kiểm tra xem phần dữ liệu lấy ra có nằm trong dải xác định ban đầu hay không nhé!

Ví dụ: Hãy xác định sản phẩm bánh quy bán ra có đạt đủ chỉ tiêu KPI hay chưa? Và biết để đạt KPI thì số lượng bánh quy bán phải lớn hơn 10.

Công thức sai là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH(A2;$A$2:$A$5;0);-3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Công thức đúng là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Lỗi #NUM! như hình trên

- Lỗi #ERROR!

Đây là lỗi có thể do ghi sai cú pháp của hàm. Để sửa lỗi này bạn cần kiểm tra xem cú pháp mà bạn đã nhập có đúng với cú pháp hàm quy định hay không nhé!

Ví dụ: Hãy xác định sản phẩm bánh quy bán ra có đạt đủ chỉ tiêu KPI hay chưa? Và biết để đạt KPI thì số lượng bán phải lớn hơn 10.

Công thức sai là: =IF(-A1 INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Công thức đúng là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Lỗi #ERROR! như hình trên

- Lỗi #VALUE

Lỗi này là do sử dụng dữ liệu sai. Để sửa lại, bạn phải kiểm tra lại xem dữ liệu đưa vào khi kết hợp với hàm có đúng hay không, ví dụ như nếu là kiểu dữ liệu chữ thì bạn không thể dùng phép trừ.

Ví dụ: Hãy xác định sản phẩm bánh quy bán ra có đạt đủ chỉ tiêu KPI hay chưa? Và biết để đạt KPI thì số lượng bán phải lớn hơn 10.

Công thức sai là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH(-A2;$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Công thức đúng là: =IF(INDEX($A$2:$F$5;MATCH("Bánh quy";$A$2:$A$5;0);3)>10;"ĐẠT"; "KHÔNG ĐẠT")

Lỗi #VALUE như hình trên

Một số lưu ý cần thiết khi kết hợp hàm MATCH và hàm IF

- Hàm IF và hàm MATCH sẽ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong lúc nhập công thức, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể nhập if, match khi các bạn gọi hàm.

- Khi truy vấn các dữ liệu có dạng là text bị bắt buộc bài phải có dấu nháy đơn ' ', và còn dữ liệu là số thì không cần phải có dấu nháy đơn.

- dải_ô trong hàm MATCH phải là giá trị hàng đơn hoặc là cột đơn.

- Nên nhấn F4 trước dãy ô hoặc ô ghi trong hàm để cố định dãy ô hoặc cố định ô. Điều này giúp dãy ô hoặc ô không bị thay đổi khi bạn sao chép công thức từ ô này sang ô khác nhé.

Một số bài tập ví dụ cơ bản về kết hợp hàm MATCH và hàm IF

Cho bảng dữ liệu như trong hình dưới đây.

 

Bảng dữ liệu bài tập như hình trên

Câu 1: Cho bảng dưới đây, bạn hãy tính xem các sản phẩm đã bán ra đạt chỉ tiêu KPI hay chưa? Và biết chỉ tiêu KPI phải lớn hơn hoặc bằng 10 sản phẩm.

=IF(INDEX($A$2:$F$9;MATCH(A15;$A$2:$A$9;0);3)>=10;"Đạt";"Không đạt")

Nhập công thức xét 1 sản phẩm như hình trên

Hãy nhấn giữ và kéo thả chuột cho các sản phẩm phía dưới.

Nhấn giữ và kéo thả chuột cho các sản phẩm còn lại như hình trên

Câu 2: Nếu sản phẩm thuộc loại nước (N) và không đạt KPI thì sẽ được chạy hàng khuyến mãi, hãy chỉ ra những sản phẩm cần phải chạy khuyến mãi và không cần chạy khuyến mãi.

=IF(AND(INDEX($A$2:$F$9;MATCH(A15;$A$2:$A$9;0);6)="N";B15="Không đạt");"Khuyến mãi";"Không")

 

Nhập công thức xét khuyến mãi cho 1 sản phẩm như hình trên

 

Hãy nhấn giữ và kéo thả chuột cho các sản phẩm phía dưới đây.

Nhấn giữ và kéo thả chuột cho các sản phẩm phía dưới như hình trên

Những câu hỏi thường gặp khi bạn kết hợp hàm MATCH và hàm IF

Lợi ích hàm MATCH kết hợp với hàm IF là gì?

Việc kết hợp hai hàm này sẽ giúp các bạn xét điều kiện của một dãy ô, dữ liệu nhanh và hiệu quả hơn từ dữ liệu có sẵn và sẽ tự động cập nhập khi dữ liệu ban đầu bị thay đổi.

Hàm MATCH có thể kết hợp được với hàm nào khác nữa hay không?

Hàm MATCH còn có thể kết hợp với nhiều hàm khác như: hàm INDEX, VLOOKUP, OFFSET, INDIRECT, IMPORTRANGE, IF,... tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng hàm của bạn.

Trên đây là bài viết về cách kết hợp hàm MATCH với hàm IF trong Google Sheet chi tiết và đơn giản nhất, hy vọng bài viết đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào những bài viết sau nhé!

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url