MyGear - Máy Tính Cao Cấp & Thiết Bị Chơi Game Chính Hãng
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Các toán tử trong tính toán và mức độ ưu tiên trong Microsoft Excel cực chi tiết

Tư Vấn

Các toán tử trong tính toán và mức độ ưu tiên trong Microsoft Excel cực chi tiết

Trần Đông Trí

05-05-2023, 9:39 pm

Trong Excel, toán tử được sử dụng để xác định kiểu tính toán cụ thể mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần của một công thức. Ngoài ra, việc nắm vững thứ tự mặc định của các phép tính cũng rất quan trọng. Hãy đọc bài viết về các toán tử và mức độ ưu tiên tính toán trong Excel của chúng tôi để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan.

Các dạng toán tử trong Excel

Toán tử số học

Bạn có thể sử dụng các toán tử số học trong bảng dưới đây để thực hiện các phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, hoặc kết hợp các số, ngày tháng,... để tạo ra kết quả mong muốn. Hãy tham khảo bảng toán tử số học dưới đây.

Toán tử số học

Ý nghĩa

Ví dụ

+ (dấu cộng)

Phép cộng

=3+3

– (dấu trừ)

Phép trừ phủ định

=3-1 hay =-1

* (dấu hoa thị)

Phép nhân

=3*3

/ (dấu gạch chéo)

Phép chia

=3/3

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

=20%

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

=3^2

Toán tử so sánh

Các toán tử trong bảng dưới đây cho phép bạn so sánh hai giá trị trong Excel. Khi sử dụng các toán tử này để so sánh, kết quả sẽ trả về giá trị logic là TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

=A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

=A1>B1

< (dấu="" nhỏ="">

Nhỏ hơn

=A1<>< p=""><>

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

=A1>=B1

<= (dấu="" nhỏ="" hơn="" hoặc="">

Nhỏ hơn hoặc bằng

=A1<>

<> (dấu khác)

Khác

=A1<>B1

Toán tử móc nối văn bản

Dưới đây là một loại toán tử cho phép bạn nối hoặc kết hợp một hoặc nhiều chuỗi văn bản thành một đoạn văn bản duy nhất. Bạn có thể sử dụng toán tử "&" theo cách hiển thị trong bảng bên dưới hoặc sử dụng hàm CONCATENATE để thực hiện việc kết hợp văn bản với nhiều tính năng hơn.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa

Ví dụ

& (dấu "và")

Kết nối hoặc nối hai giá trị để tạo ra một giá trị văn bản liên tục.

="Cuộc "&"sống" thì bạn sẽ được Cuộc sống.

Toán tử tham chiếu

Đây là 1 dạng toán tử giúp bạn kết hợp các phạm vi ô cho các phép tính trong 1 sheet Excel.

Toán tử tham chiếu

Ý nghĩa

Ví dụ

: (dấu hai chấm)

Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

=SUM(B5:B15)

, hoặc ; (dấu phẩy, dấu chấm phẩy)

Toán tử liên kết, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu.

=SUM(B5:B15;D5:D15)

(dấu cách)

Toán tử giao, tạo ra tham chiếu đến các ô chung cho hai tham chiếu.

=SUM(B7:D7 C6:C8)

# (dấu pao)

Biểu tượng # được sử dụng trong một số ngữ cảnh:

 • Được sử dụng như một phần của tên lỗi.

 • Được dùng để chỉ ra không đủ không gian để hiện dữ liệu hoặc sai định dạng.

 • Toán tử dải ô tràn kết hợp với 1 ô bất kỳ, được dùng để tham chiếu toàn bộ dải ô trong công thức mảng động.

 • Lỗi #VALUE!

 • #####

 • =SUM(A2#)

@ (at)

Toán tử tham chiếu, được dùng để chỉ ra giao điểm ẩn trong công thức.

=@A1:A10

=SUM(Table1[@[January]:[December]])

Thứ tự Excel thực hiện tính toán trong công thức

Thứ tự tính toán

Thứ tự tính toán trong Excel rất quan trọng để đạt được kết quả đúng đắn. Khi bạn viết một công thức trong Excel, công thức đó luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=) để biết rằng đó là một công thức. Công thức có thể bao gồm các toán hạng được phân tách bởi các toán tử tính toán. Excel sẽ thực hiện tính toán từ trái sang phải theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi thứ tự tính toán để đạt được kết quả mong muốn.

Ví dụ: Trong công thức =SUM(A1;B1;C1), Excel sẽ thực hiện tính toán từ trái sang phải, nghĩa là nó sẽ cộng A1 và B1 trước, sau đó cộng tổng này với C1 để cho ra kết quả cuối cùng.

Ví dụ về thứ tự tính toán

Ưu tiên toán tử

Các toán tử trong Excel được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nhất định khi được kết hợp trong một công thức.

Nếu một công thức chứa nhiều toán tử với cùng ưu tiên thì Excel sẽ đánh giá chúng từ trái sang phải.

Ví dụ: Trong công thức =3*4/3 chứa cả toán tử nhân và chia có cùng ưu tiên, Excel sẽ tính từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

: (dấu hai chấm)

Toán tử tham chiếu

(giãn cách đơn)

, hoặc ; (dấu phẩy hoặc chấm phẩy)

– (dấu trừ)

Dạng phủ định (như trong –1)

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

* và / (dấu hoa thị và dấu gạch chéo)

Phép nhân và phép chia

+ và – (dấu cộng và dấu trừ)

Phép cộng và phép trừ

& (dấu "và")

Kết nối hai chuỗi văn bản (móc nối)

= (dấu bằng)

Toán tử so sánh

<> (dấu bé hơn, lớn hơn)

<= (dấu="" bé="" hơn="" hoặc="">

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

<> (dấu khác)

Dùng dấu ngoặc đơn

Để đổi thứ tự đánh giá, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để chỉ định phần của công thức cần được tính trước.

Ví dụ: Với công thức sau = (2*3)+5, Excel sẽ tính toán phép nhân trước đó phép cộng, do đó kết quả là 11.

Ví dụ chưa có dấu ngoặc đơn

Nếu sử dụng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, việc tính toán sẽ thay đổi. Ví dụ: Công thức sau đây cho kết quả giá trị là 21, vì nó trước tiên cộng 5 với 2, sau đó nhân kết quả với 3.

=(5+2)*3

Ví dụ đã có dấu ngoặc đơn

Phần công thức nằm trong dấu ngoặc đơn ở ví dụ này sẽ yêu cầu Excel tính toán B2 cộng với 25 trước, sau đó chia kết quả cho tổng các giá trị trong các ô D1, E1 và F1.

=(B2+25)/SUM(D1:F1)

Vi dụ dấu ngoặc đơn khi kết hợp với hàm

Cách Excel đổi giá trị trong công thức

Khi nhập công thức vào Excel, các giá trị cụ thể cho từng toán tử có thể làm cho kết quả không như mong đợi.

Nếu bạn nhập giá trị không đúng hoặc không đúng định dạng dữ liệu, Excel có thể tự động chuyển đổi giá trị của bạn thành dạng mà Excel cho là đúng và thực hiện tính toán. Bạn có thể tham khảo bảng ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Công thức

Kết quả

Giải thích

="1"+"2"

3

 • Khi bạn sử dụng dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) thì bạn sẽ thấy các con số trong công thức.
 • Tuy nhiên ở đây, mặc dù dấu ngoặc đơn có nghĩa là "1" và "2" là giá trị văn bản, nhưng Excel đã tự động chuyển đổi giá trị văn bản thành số.

=1+"$4,00"

5

 • Khi một công thức mong đợi một kết quả là số thì Excel sẽ tự động chuyển đổi văn bản đó nếu nó có định dạng thường được chấp nhận cho một giá trị số.
 • Ở đây là 4 đô la hay cũng có thể coi là số 4.

= "01/06/2001"-"01/05/2001"

31

 • Ở ví dụ này thì Excel hiểu văn bản là ngày tháng ở định dạng mm/dd/yyyy. Sau đó Excel sẽ tự động chuyển đổi ngày thành số sê-ri và tính toán sự chênh lệch giữa 2 ngày này.
 • Như ở ví dụ Excel đã tính ra giữa 2 ngày này chênh lệch 31 ngày.

=SQRT("8+1")

Lỗi #VALUE!

 • Ở đây thì kết quả bị lỗi là do Excel không thể chuyển đổi văn bản "8+1" thành số nên hàm căn bậc 2 không thể trả về kết quả.
 • Tuy nhiên, bạn có thể dùng "9" hoặc "8"+"1" thay vì "8+1" để Excel tự động chuyển đổi văn bản thành số và trả về kết quả của 3.

="A"&TRUE

ATRUE

 • Ví dụ này thể hiện rằng bạn có thể kết hợp 1 văn bản hay 1 ký tự nào đó với 1 hàm logic cho ra kết quả là True hoặc False.
 • Lúc này, Excel sẽ tự động đổi số và giá trị lô-gic như TRUE và FALSE thành 1 văn bản.

 

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url