MyGear - Máy Tính Cao Cấp & Thiết Bị Chơi Game Chính Hãng
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bật mí cách sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet lọc dữ liệu nhanh chóng

Thủ thuật

Bật mí cách sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet lọc dữ liệu nhanh chóng

Trương Nguyễn Anh Thư

05-05-2023, 5:42 pm

Đôi khi trong các trang Sheet có nhiều dữ liệu mà bạn sẽ rất khó khăn để có thể tìm kiếm các thông tin cần thiết. Nhận thấy được điều đó nên Google Sheet đã có hàm FILTER để có thể hỗ trợ người dùng lọc ra được thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Vậy hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu “tất tần tật” về hàm FILTER này bạn nhé! 

Hàm FILTER là hàm gì? Hàm FILTER có ứng dụng gì trong Google Sheet 

Hàm FILTER là hàm gì?

Hàm FILTER là một hàm sẽ giúp bạn lọc dữ liệu theo một điều kiện đã được cho trước. Hàm FILTER này không làm ảnh hưởng gì đến dữ liệu ban đầu mà chỉ giúp bạn lọc và hiển thị các dữ liệu mà bạn mong muốn tìm kiếm. Hàm FILTER cũng được kết hợp với nhiều hàm khác nhau với nhiều ứng dụng vô cùng hữu ích khác. 

Công thức của hàm FILTER

=FILTER("Range of values"; "Condition 1"; ["Condition 2", ...])

Trong đó:

+ Range of values: Là một vùng chứa các giá trị mà bạn muốn lọc.

+ Condition 1, Condition 2,... : Đây là các điều kiện đối với giá trị mà bạn cần lọc ra.

Ví dụ cơ bản về hàm FILTER trong Google Sheet 

Cho một bảng dữ liệu như sau: 

Tên

Sản phẩm

Hoa

Viết

Lan

Thước

Cúc

Tập

Cúc

Sách

Lan

Bút chì

Hoa

Màu nước

Lan

Máy tính

Đề: Dựa vào bảng dữ liệu được cho bên trên, bạn hãy tìm ra những sản phẩm mà Lan đã mua dựa vào những hàm mà bạn đã được học. 

Cách thực hiện: Đầu tiên, ta thấy Vùng dữ liệu sẽ là vùng để tìm giá trị được trả về là cột Sản phẩm => vùng giá trị này từ B2:B8. Điều kiện ở đây là sản phẩm của Lan, vậy nên ta sẽ dò cột Tên để xem ai tên Lan => vậy nên điều kiện A2:A8="Lan".

Công thức hàm: =FILTER(B2:B8;A2:A8="Lan")

Cách lọc ra những sản phẩm Lan mua như hình trên

Ứng dụng của hàm FILTER này trong Google Sheet 

+ Hàm FILTER này sẽ giúp bạn lọc ra dữ liệu với điều kiện cho trước.

+ Hàm FILTER cũng hỗ trợ các hàm khác tham chiếu dữ liệu để xử lý được số liệu một cách dễ dàng.

Sử dụng hàm FILTER như thế nào trong Google Sheet? 

Cho bảng dự liệu sau:

Tên

Sản phẩm

Giá

Hoa

Viết

100.000

Lan

Thước

120.000

Cúc

Tập

50.000

Cúc

Sách

80.000

Lan

Bút chì

40.000

Hoa

Màu nước

100.000

Lan

Máy tính

200.000

Các cách sử dụng cơ bản của hàm FILTER trong Google Sheet 

- Nhập nhiều điều kiện cho hàm FILTER

Đề: Dựa vào bảng dữ liệu đã được cho bên trên, bạn hãy lọc ra những sản phẩm có giá lớn hơn 50.000 và nhỏ hơn 150.000.

Dựa theo đề bài ta thấy được trong đề bài có yêu cầu hai điều kiện là lớn hơn 50.000 và nhỏ hơn 150.000

Công thức của hàm FILTER:

=FILTER(B2:B8;C2:C8>50000;150000>C2:C8)

Cách lọc những sản phẩm có giá lớn hơn 50.000 và nhỏ hơn 150.000 như hình trên

- Tham chiếu nhiều cột trong hàm FILTER

Đề: Bạn hãy tìm những sản phẩm mà Lan đã mua mà có giá trị lớn hơn 100.000.

Ta thấy ta cần điều kiện với hai cột là Tên (cột A) là Lan và Giá (cột C) lớn hơn 100.000.

Công thức hàm :

=FILTER(B2:B8;A2:A8="Lan";C2:C8>=100000)

Cách lọc những sản phẩm Lan mua có giá trị trên 100.000 như hình trên

- Tham chiếu đến ô trong phần điều kiện của hàm FILTER

Đề: Bạn hãy lọc ra những sản phẩm có giá trị lớn hơn ô C2.

Vậy nên ta có được điều kiện C2:C8>C2.

Công thức hàm:

=FILTER(B2:B8;C2:C8>C2)

Tìm những sản phẩm có giá trị lớn hơn ô C2 như hình trên

Khi hàm FILTER kết hợp cùng với hàm COUNT

Cho bảng dữ liệu như sau để thực hiện yêu cầu đề của phần: Bạn hãy kết hợp hàm FILTER cùng với các hàm COUNT, hàm SUM, hàm SORT, kết hợp nhiều điều kiện.

Date

Value

Product

27/05/2021

333

Dog

28/05/2021

100

Cat

29/05/2021

400

Dog

30/05/2021

500

Tiger

06/06/2021

700

Cat

01/06/2021

100

Dog

Đề: Bạn hãy đếm những ngày trong bảng dữ liệu thuộc tháng 5.

Vậy từ yêu cầu đề, ta thấy điều kiện tháng ở đây phải là tháng 5 và kết hợp hàm COUNT để có thể đếm được số ngày.

Công thức hàm:

=COUNT(FILTER(B2:B7;MONTH(A2:A7)=7))

Minh họa kết hợp FILTER và COUNTER như hình trên

Khi hàm FILTER kết hợp với hàm SUM

Đề: Bạn hãy tính tổng giá trị của tháng 6.

Ta thấy đề bài ở đây có điều kiện là ngày phải nằm trong tháng 6 và kết hợp với hàm SUM để có thể tính tổng.

Công thức hàm:

=SUM(FILTER(B2:B7;MONTH(A2:A7)=6))

Minh họa kết hợp FILTER và SUM như hình trên

Khi hàm FILTER kết hợp với hàm SORT

Đề: Bạn hãy lọc ra sản phẩm có giá trị từ 500 trở lên và sắp xếp chúng theo giá trị giảm dần.

Ta thấy yêu cầu đề bài có điều kiện giá trị >= 500 và kết hợp với hàm SORT để sắp xếp các giá trị này.

Công thức của hàm:

=SORT(FILTER(B2:C7;B2:B7>=500);1;FALSE)

Kết hợp hàm SORT và FILTER như hình trên

Khi hàm FILTER kết hợp với nhiều điều kiện

Đề: Bạn hãy lọc ra những sản phẩm Dog có trong tháng 5.

Theo yêu cầu đề bài, ta thấy cần phải kết hợp cả hai điều kiện là sản phẩm Dog và trong tháng 5. Và sau khi lọc xong dữ liệu, ta cần tính tổng giá trị của chúng.

Công thức hàm:

=IF(AND(FILTER(C2:C7;C2:C7="Dog");FILTER(A2:A7;MONTH(A2:A7)=5));"value của "&FILTER(C2:C7;MONTH(A2:A7)=5;C2:C7="Dog")&" trong thang 5 la: "&SUM(FILTER(B2:B7;MONTH(A2:A7)=5;C2:C7="Dog"));"Khong co")

Kết hợp nhiều điều kiện như hình trên

Một số kiểu dữ liệu được hàm FILTER hỗ trợ lọc

Lọc theo điều kiện là số

Đề: Bạn hãy lọc ra sản phẩm có value bằng 400.

Ta thấy yêu cầu đề bài có điều kiện giá trị bằng 400 là điều kiện số.

Công thức hàm:

=FLTER(A2:B7;B2:B7=A10)

Lọc giá trị theo số như hình trên

Lọc theo điều kiện là text

Đề: Dùng kiến thức đã học, bạn hãy dùng các hàm phù hợp để lọc sản phẩm Dog.

Ta thấy yêu cầu đề bài có điều kiện là Dog, đây là điều kiện dạng text.

Công thức của hàm:

=FLTER(A2:B7;C2:C7="Cat")

Lưu ý: Khi điều kiện là text, ta cần bỏ text đó vào dấu ngoặc kép và tiến hành nhập chính xác điều kiện để tránh bị sai sót trong khi tính toán. 

Lọc điều kiện theo text như hình trên

Lọc theo điều kiện là ngày/tháng/năm

Đề: Bạn hãy lọc ra sản phẩm có ngày là 30/5/2021.

Ta thấy yêu cầu đề bài có điều kiện là dạng ngày tháng năm.

Công thức của hàm:

=FILTER(A2:B7;DATE("2021";"05";"30")=A2:A7)

Các lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm FILTER khi xử lý dữ liệu trong Google Sheet

Để quá trình xử lý dữ liệu của bạn bằng hàm FILTER trong Google Sheet trở nên nhanh chóng hơn, mình xin thông tin đến bạn một vài lưu ý quan trọng, cụ thể như sau: 

- Bạn chỉ có thể sử dụng hàm FILTER để lọc ra các hàng hoặc cột tại một thời điểm. Và khi bạn muốn lọc ra cả hàng và cột, hãy sử dụng giá trị trả về của hàm FILTER dưới dạng dải_ô trong một hàm khác.

- Nếu hàm FILTER không thể tìm thấy giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn, hàm này sẽ trả về kết quả #N/A.

Một số lỗi thường gặp phải khi sử dụng hàm FILTER

Lỗi #REF!

- Giải thích: Bạn gặp lỗi #REF! khi ô giá trị bị chắn, nên không đủ diện tích để hiện ra toàn bộ kết quả.

- Cách khắc phục lỗi #REF!: Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần dời ô giá trị bị chắn đến vị trí nhiều ô trống hơn để có thể hiển thị toàn bộ kết quả. 

Lỗi #N/A

- Giải thích: Lỗi #N/A là lỗi sẽ xuất hiện khi hàm không tìm được giá trị cần tìm.

- Cách khắc phục lỗi #N/A:

+ Để có thể khắc phục được lỗi này, đầu tiên bạn cần kiểm tra lại các bảng dữ liệu đối chiếu trong các hàm tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu so sánh trong bảng theo giá trị từ nhỏ cho đến lớn.

+ Bạn cũng cần phải đảm bảo dữ liệu tìm kiếm và dữ liệu được dùng để đối chiếu phải cùng một kiểu định dạng dữ liệu. Đồng thời giá trị của dữ liệu tìm kiếm không được nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của dữ liệu đối chiếu.

Các bài tập sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet 

Đề: Cho bảng giá trị gồm các trường dữ liệu bao gồm: Tên, Sản phẩm, Giá, Số lượng, Thành tiền. Dựa vào bảng dữ liệu được cung cấp bên trên, bạn hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới.

<td s

Tên

Sản phẩm

Giá

Số lượng

Thành tiền

Hoa

Viết

100.000

1

100000

Lan

Thước

120.000

2

240000

Cúc

Tập

50.000

3

150000

Cúc

Sách

80.000

4

320000

Lan

Bút chì

40.000

1

40000

Hoa

Màu nước

100.000

2

200000

Lan

Máy tính

200.000

2<

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

url