MyGear - Máy Tính Cao Cấp & Thiết Bị Chơi Game Chính Hãng
Logo MyGear
Xây dựng
cấu hình
Tra cứu
đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Vui lòng nhập địa chỉ email:
Vui lòng nhập mã đơn hàng:

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách kết hợp hàm COUNTIF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet nhanh chóng

Thủ thuật

Hướng dẫn cách kết hợp hàm COUNTIF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet nhanh chóng

Trương Nguyễn Anh Thư

08-05-2023, 9:29 am

Trong khi tiến hành xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ cần đến chức năng lọc và đếm dữ liệu có điều kiện. Và hàm kết hợp COUNTIF cùng với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thực hiện chức năng vô cùng thông minh này. Nếu bạn chưa hiểu rõ về cách sử dụng hàm kết hợp này thì ngay bây giờ hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây bạn nhé! 

Công thức áp dụng đối với hàm COUNTIF

- Công thức của hàm:

=COUNTIF(range;criteria)

- Trong đó:

+ Range: Đây là vùng dữ liệu mà bạn muốn đếm, dữ liệu này bắt buộc phải có. Vùng dữ liệu này có thể tồn tại ở dạng như văn bản, kiểu số hay kiểu ngày tháng (ví dụ như: "Sheet1!A1:B5").

+ Criteria: Đây là điều kiện được dùng để đếm dữ liệu trong vùng dữ liệu đã được chọn. Nó có thể là kiểu văn bản, kiểu số, biểu thức hay tham chiếu ô.

Hàm COUNTIF kết hợp cùng với hàm LEFT/RIGHT/MID trong Google Sheet

Công thức của hàm LEFT

- Công thức hàm:

=LEFT(text;[num_chars])

- Trong đó:

+ text: Đây là chuỗi văn bản có chứa chuỗi các ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Biểu thị số ký tự bên trái mà bạn muốn trả về.

- Hàm LEFT được dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi các ký tự. 

Ví dụ về kết hợp hàm COUNTIF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu sau đây bao gồm các trường như: SAN_PHAM, TRANG_THAI.

Bước 1: Bạn sử dụng hàm LEFT để lấy ra 1 ký tự đầu tiên của cột SAN_PHAM

- Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Bạn tiến hành nhập công thức “=LEFT(A2;1)” > Tiếp theo bạn nhấn phím enter > Hàm sẽ cho ra kết quả là 1 ký tự đầu của sản phẩm > Cuối cùng, bạn tiến hành kéo thả chuột đến ô D9 để sao chép công thức thực hiện tương tự như với các sản phẩm còn lại.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 1 ký tự đầu tiên nhhuw hình trên

- Ý nghĩa của công thức: Giúp bạn trích xuất ký tự đầu tiên của các sản phẩm.

Bước 2: Bạn tiến hành kết hợp hàm COUNTIF cùng với hàm LEFT

- Cách thức thực hiện:

Tại ô E2 > Bạn tiến hành nhập vào công thức “=COUNTIF(D2:D9;"T")” > Tiếp theo, bạn nhấn phím enter > Cuối cùng, hàm sẽ cho ra kết quả là số lượng sản phẩm có ký tự đầu tiên là “T” là 3.

- Công thức của hàm:

=COUNTIF(D2:D9;"T")

Sử dụng COUNTIF để đếm số lượng chữ “T” như hình trên

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ hàm sẽ rất mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm COUNTIF và LEFT lại với nhau, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 3: Tại ô D1, bạn nhập vào hàm kết hợp sau:

=COUNTIF(ARRAYFORMULA(LEFT($A$2:$A$9;1));"T")

Kết hợp COUNTIF với hàm LEFT như hình trên

Lưu ý: Hàm mảng ARRAYFORMULA được dùng để sao chép công thức hàm LEFT vào các ô còn lại. Bởi vì hàm LEFT chỉ có thể tính toán cho ô đầu tiên (ô A2). Các công thức kết hợp bên dưới bạn cũng thực hiện tương tự nhé.

Công thức áp dụng của hàm RIGHT

- Công thức của hàm:

=RIGHT(text;[num_chars])

- Trong đó:

+ text: Biểu thị chuỗi văn bản có chứa chuỗi các ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Biểu thị số ký tự bên phải mà bạn muốn trả về.

- Hàm RIGHT được dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi ký tự. 

Ví dụ kết hợp hàm COUNTIF với hàm RIGHT

Tương tự như cách kết hợp giữa hàm COUNTIF với hàm LEFT ở trên, để có thể tiết kiệm thời gian, ta nên gộp chung 2 hàm COUNTIF và hàm RIGHT lại với nhau, tiến hành như sau:

- Cách thực hiện:

=COUNTIF(ARRAYFORMULA(RIGHT(B2:B9;1));"Y")

- Ý nghĩa của công thức: Tiến hành đếm số lần xuất hiện trạng thái “Hủy” trong dải ô B2:B9 bằng cách đếm số ký tự “Y” bên phải của chữ. Kết quả trả về sẽ  là 2.

Hàm COUNTIF kết hợp hàm RIGHT như hình trên

Công thức áp dụng cho hàm MID

- Công thức của hàm:

=MID(text; start_num; [num_chars])

- Trong đó:

+ text: Biểu thị chuỗi văn bản có chứa chuỗi các ký tự mà bạn muốn lấy phần ở giữa.

+ start_num: Biểu thị vị trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn trích xuất trong văn bản. Ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản này có số bắt đầu là số 1.

+ [num_chars]: Là số ký tự ở giữa mà bạn muốn trả về.

- Hàm MID được dùng để lấy ký tự nằm ở giữa của chuỗi văn bản.

Ví dụ kết hợp giữa hàm COUNTIF với hàm MID

- Cách thực hiện:

=COUNTIF(ARRAYFORMULA(MID(A2:A9;2;1));"Ư")

- Ý nghĩa của công thức: Tiến hành đếm số lần xuất hiện sản phẩm “Bưởi” trong dải ô A2:A9 bằng cách đếm số ký tự “Ư” ở giữa của chữ. Kết quả trả về sẽ là 1.

Hàm COUNTIF kết hợp hàm MID như hình trên

Các lỗi thường gặp phải khi kết hợp giữa hàm COUNTIF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A là một lỗi sẽ xuất hiện do hàm không tìm thấy giá trị cần tìm.

Một ví dụ được minh họa ở dưới hình, bởi dư dấu chấm phẩy (;) nên hàm COUNTIF bị dư 1 đối số. Như vậy, ta sẽ bỏ đi dấu chấm phẩy này thì có thể xử lý được lỗi #N/A rồi. 

Lỗi #ERROR!

Lỗi #ERROR sẽ xuất hiện khi bạn đã nhập sai cú pháp.

Như trong công thức dưới đây trong hàm COUNTIF dấu để ngăn cách hai đối số là dấu chấm phẩy (;) chứ không phải là dấu phẩy (,).

“=COUNTIF(ARRAYFORMULA(LEFT($A$2:$A$9;1)),"T")” 

Cách khắc phục lỗi này: Để khắc phục được lỗi này, bạn cần kiểm tra lại cú pháp hàm để xem liệu bạn đã nhập đã đúng hay chưa.

Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME xuất hiện khi bạn đã nhập sai tên hàm hoặc vùng dữ liệu.

Ví dụ: Trong công thức dưới đây đã nhập sai tên hàm COUNTIF.

“=COUNTF(ARRAYFORMULA(LEFT($A$2:$A$9;1));"T")” 

Cách khắc phục lỗi: Bạn tiến hành sửa lại tên hàm hoặc vùng dữ liệu sao cho đúng với cú pháp.

Một số lưu ý quan trọng khi kết hợp hàm COUNTIF và hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet 

- Với mỗi công thức hàm COUNTIF bạn chỉ có thể thực hiện đếm có điều kiện theo 1 tiêu chí duy nhất. Bạn không thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm cùng một lúc xem có bao nhiêu “Táo” và bao nhiêu “Chuối”.

- Khi bạn tiến hành nhập công thức hàm COUNTIF, LEFT và RIGHT bạn có thể viết chữ hoa - thường tùy ý, bởi vì hàm không phân biệt chữ viết hoa hay viết thường. Ví dụ như bạn có thể ghi 1 trong 2 cách sau nhưng hàm vẫn hiểu tiêu chí bạn đã nhập, đó là chuỗi “TÁO” hoặc “Táo”.

- Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF 2 lần để thống kê theo nhiều tiêu chí. Từ đó, bạn có thể thống kê xem số lượng "Táo" và "Cam" là bao nhiêu.

Các câu hỏi thường gặp khi tiến hành kết hợp hàm COUNTIF và hàm LEFT/RIGHT

Có phải không sử dụng công thức mảng, hàm vẫn đếm ra giá trị bằng 1 không?

Trả lời:

- Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ sử dụng lại ví dụ ở công thức kết hợp hàm COUNTIF với hàm LEFT nhưng không có hàm mảng ARRAYFORMULA.

- Như ở mục 2 ví dụ về hàm COUNTIF và LEFT chúng ta đã có thể tính ra được số lượng sản phẩm táo là 3 nhưng ở đây khi thiếu hàm mảng thì vẫn xuất hiện giá trị 1. Vì sao lại cho ra kết quả như vậy?

- Lý do là vì hàm LEFT này có thể xác định được ký tự ở ô đầu tiên (ô A2) trong dải ô đã chọn A2:A9. Và ký tự này lại trùng hợp phù hợp với điều kiện mà bạn đã đặt ra trong hàm COUNTIF là “T”. Chính vì vậy hàm COUNTIF đã đếm được ký tự đó và xuất ra giá trị là 1.

Không sử dụng công thức mảng vẫn đếm ra giá trị bằng 1 như hình trên

Bài viết trên đây đã thông tin đến bạn “tất tần tật” các kiến thức về cách kết hợp hàm COUNTIF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn mà cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này và chúc bạn thành công! 

Mời bạn tham gia group Facebook của Mygear cùng nhau trao đổi, thảo luận các thông tin hot về thị trường công nghệ Việt Nam, tham gia ngay tại: Mygear – Group

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
Chat Facebook (8h30 - 20h00)
Chat Zalo (8h30 - 20h00)
07879.55.888 (8h30 - 20h00)
url